Venkovská zahrada u chalupy

Majitelé chalupy a přilehlých pozemků (celkem cca půl hektaru) patří k rodině původních majitelů, proto pro ně bylo velmi důležité neměnit venkovský charakter zahrady. Jejich přáním bylo dořešit trvalkové výsadby na nádvoří a ve štítu domu, doplnit staré ovocné stromy v zahradě, vyčlenit prostor pro pěstování zeleniny, využít prostor na severní straně pozemku, připravit prostor pro budoucí koupací jezírko (včetně rostlin zajišťujících soukromí od příjezdové cesty). Dalším požadavkem byla výsadba keřů u plotu, aby byl pohled do zahrady časem zakrytý.

V návrhu je severní strana pozemku osázena původními keři, které tak tvoří přirozený větrolam a ohraničení pozemku. Přebytky jedlých plodů poslouží ptákům jako potrava. Vzhledem k tomu, že v severní části zahrady je vyšší hladina spodnní vody, zvolila jsem jako vhodný ovocný druh švestku.

Jižní strana zahrady bude osázena bobulovinami, jedlými a původními keři. Původní ovocné stromy v zahradě jsou bohužel ve velmi špatném stavu, kmeny okousaly kamerunské ovce a s největší pravděpodobností budou muset být vysázené nové. Ovcím je vyhražena oplocená část bez výsadeb vmístě pod novým švestkovým sadem.

Pro pěstovánní zeleniny byly zvoleny vyvýšené záhony, které si majitelka přála a také bylinkový vrch

Kontakt

pozemskazahrada +420 731 276 158 pozemskazahrada@seznam.cz