Permakulturní proměna

Spolumajitelé pozemku (rodiče a syn s rodinou) mají přání současnou tvář pozemku (rozsáhlé travnaté plochy, jehličnany a stálezelené stromy a keře zasázené zhruba před dvaceti lety) proměnit tak, aby bylo možné zahradu užívat, ale „nedřít na ní“, aby poskytovala větší užitek než doposud, nejen pro hospodáře a jeho zvířata, ale i pro hmyz nebo ptáky. Rádi by co nejlépe využili potenciál zahrady (prostor, vyvýšené záhony a velkokapacitní skleník, více jak stoleté duby) pro pěstování plodin a chov zvířat i pro odpočinek. Také by chtěli být více soběstační co se týče ovoce, zeleniny, masa, vajec, bylinek i hub. Neméně důležité je dostatek soukromí na zahradě. Dalším přáním je vytvoření podmínek pro zadržování vody na pozemku, bude-li možnost, tak vybudování menších jezírek (především pro potřeby zvířat, event. pro pěstování vlhkomilných rostlin) a vybudování víceúčelového většího přístřešku pro zvířata, který by byl dále využíván pro skladování krmiva a některého nářadí. Část pozemku, kterou dnes opečovává babička a má zde rozlehlé květinové záhony, chtějí mladí do budoucna využít jinak.
 
Výsledný návrh:

Nové výsadby:

Na nákresu současného stavu byly červeně označeny dřeviny a stromy určené ke skácení, případně přesazení (rybízy mezi smrky).

Vzhledem k těsné blízkosti pole, velkorysému prostoru a zapojenosti porostu (téměř 30 let) doporučuji vykácet pouze polehlé jalovce, modré a zlaté thuje, zeravy sbíhající, které působí výrazně nepřirozeně. Pod duby a na severní hranici pozemku především na husto nasázené tvarované borovice.

Živý plot z jehličnanů stejně jako podsadba dubů bude postupně doplněna rychle rostoucími původními dřevinami ( krušina, černý bez, střemcha..) viz. Seznam keřů a stromů. Vzhledem k velikosti pozemku bylo možné umístit i mohutné solitérní dřeviny (jilm, habr, lípa), které budou na pozemku plnit více funkcí: dřevo, regulace teploty, nebo sběr jednotlivých částí (lípa květ).

Aby se splnilo přání majitelů, na většině pozemku byl navržen jedlý les, který bude mít časem charakter lesoparku a který bude určen převážně pro pohyb zvířat. Od udržovaných částí pozemku bude oddělen plotem, který může být i živý (kombinace oplocenky a keřů). Pro obnovení výsadeb uhynulých stromů je třeba vybrat odolné dřeviny (ořešáky, meruňky, jabloně). Drobné ovoce u skleníku je možné doplnit dalšími druhy (muchovníky, velkoplodé hlohy, černý rybíz, další odrůdu zimolezu kamčatského, která podpoří plodnost, arónie, ostružiny..)

Rybízy ze živého plotu je možné zasadit k zídce u skleníku, viz. návrh.

V místě budoucího venkovního schodiště doporučuji odstranit thuje a vzniklý prázdný prostor využít k pěstování letniček.

Hospodářská zvířata: prioritní bylo zbudování nového, multifunkčního příbytku pro zvířata. V návrhu je zakreslen přístřešek o půdorysu 4 x 8 m. Ze západní části je z venku přidán kachník. Běžci se celý den pohybují venku, takže jim případné sluníčko od západu nevadí. V centrální části hospodářské přístřešku (1/3) je ideální umístění krmiva, rozvod vody a případný sklad nářadí. Odpadní voda může být trativodem svedena do nejbližšího svejlu. Další třetinu mohou zabrat prasátka a o zbylou se podělí slepice, které potřebují minimální prostor (hřady na spaní a hnízda na snášení vajec) a králíci, kteří mohou mít kotce venku, pouze pod střešním přesahem. Tato hospodářská budova může být celodřevěné konstrukce s izolací z ovčí vlny (stačí 5cm tloušťky). Pohyb zvířat po jedlém lese může být regulován pomocí přenosných elektrických ohradníků (sítí). Vysazené stromy a rostliny by měly zajišťovat část krmení pro zvířata (bobuloviny, letní jabloně, topinambury).

Svejly: vzhledem k mírnému sklonu pozemku a průměrným srážkovým poměrům jsou svejly od sebe vzdáleny cca 10 metrů, jejich šířka je dostačující podle šíře lžíce bagru, hloubka do 50 cm. Vybraná zemina se navrší jako hráz na spodní straně svejlu. Tyto hráze mohou být  opět osázeny. Svejly, které budou napájet jezírka by měly mít alespoň 3% sklon.

Jezírka:Vzhledem k podloží a velikosti jezírek je možné jejich vyhloubení a vytvoření bez nepropustné fólie. Utěsnění dna pomůže Holzerova metoda pomocí bagru. Skladbu rostlin je třeba vhodně zvolit s ohledem na pohyb a přítomnost zvířat.

Na místě dnešních květinových záhonů může být v budoucnu koupací jezírko.

Detailní návrhy jednotlivých částí:

 
 

 

Kontakt

pozemskazahrada +420 731 276 158 pozemskazahrada@seznam.cz