Nově založený sad starých odrůd s podsadbou autochtonních keřů

Nově zakládaný sad byl vysázen na tzv. zelené louce, na živinami chudém a poměrně suchém místě. Protože se pozemek nachází na jižním svahu, v projektu se nachází swejly, které postupně zlepší vodní bilanci na pozemku.
Ovocné odrůdy byly vybrány vzhledem k vyšší poloze a kamenité půdě. V nejvyšší části byly vysázeny třešně, meruňky a broskvoně (odolné kanadské odrůdy), v nižší části hrušně a jabloně.
Část jižní části pozemku s mocnějším půdním profilem byla ponechána na pěstování zeleniny, případně obilí.
V centrální části byl ponechán oplocený manipulační prostor pro průchod koní i pro průjezd techniky na další pozemek (pastvinu).
Okrajových částí pozemku bude využito k postupnému osázení původními a jedlými keři.
 
 

 

Kontakt

pozemskazahrada +420 731 276 158 pozemskazahrada@seznam.cz